Motie Van Raan over vermin­deren van het aantal vlieg­be­we­gingen van en naar Neder­landse lucht­havens tot maximaal 300.000 per jaar


19 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, het aantal vliegtuigbewegingen van en naar Nederlandse luchthavens te verminderen tot maximaal 300.000 per jaar,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdD, vKA

Tegen

CDA, PVV, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKrol, Van Haga, vKA