Motie Van Raan c.s. over uitspreken dat de gezag­hebber in vergun­ning­ver­le­ningen en bestem­mings­plan­wij­zi­gingen daad­wer­kelijk een neutrale rol heeft


4 juli 2022

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat Gezaghebbers van de Openbare Lichamen Bonaire, Saba en Sint Eustatius in de geest van de WOL BES een neutrale rol dienen te hebben bij vergunningverlening en/of wijziging van bestemmingsplannen,

Spreekt uit dat Gezaghebbers bij het verlenen van vergunningen en het wijzigen van bestemmingsplannen daadwerkelijk een neutrale rol dienen te vervullen,

En gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan
Wuite
Simons


Status

Aangenomen

Voor

Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt, Van Haga, FVD, CDA, D66, PvdA, CU, PvdD, VVD, DENK, GL, SGP, SP

Tegen

PVV