Motie Van Raan over onderzoek naar het juri­dische begrip Ecocide


28 november 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende, dat de ontbossing van de Amazone de afgelopen tien jaar niet zo groot is geweest als het afgelopen jaar,

Constaterende, dat deze ontbossing tal van negatieve gevolgen heeft, waaronder een hogere uitstoot van CO2 en het uitsterven van bijzondere diersoorten,

Constaterende, dat de mens op tal van andere plekken grote schade aanbrengt aan de natuur,

Overwegende, dat er weinig tot geen juridische middelen zijn hier iets tegen te doen,

Verzoekt de regering een inventariserend onderzoek te doen naar het begrip Ecocide en de Kamer daarover op een opportuun moment te informeren,

En gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

D66, PvdA, PvdD, CU, 50PLUS, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, FVD, VVD, SGP

Lees onze andere moties

Motie Van Raan over Parijsbestendig maken van SDG’s

Lees verder

De motie Ouwehand over het ontbreken van samenhang tussen het handels- en landbouwbeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer