Motie van Raan over krimp­sce­nario voor de lucht­vaart om doelen uit het Parij­s­ak­koord te halen


18 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende de klimaatcrisis;

verzoekt de regering, het krimpscenario als uitganspunt te nemen voor de Luchtvaartnota, om zodoende de kans op het halen van de doelen uit het Parijsakkoord te maximaliseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GL, GKVK

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, SP, Van Haga