Motie Van Raan over door­zet­tings­macht voor het Minis­terie van VWS in het lucht­vaart­beleid


18 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende de motie Ouwehand c.s. (25295-379) over doorzettingsmacht voor het Ministerie van VWS;

verzoekt de regering, de doorzettingsmacht van het Ministerie van VWS ook van toepassing te laten zijn op het inrichten van de luchtvaart,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Aangehouden

Voor

Tegen