Motie Van Raan over in kaart brengen van SLAPP


30 november 2020


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat strategic litigation against Public Participiation (SLAPP) toeneemt,

verzoekt de regering dit fenomeen in kaart te brengen via een eerste, brede verkenning,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, GKrol