Motie Van Raan over het bevor­deren van de rechten van inheemse volkeren en lokale gemeen­schappen als beleids­pri­o­riteit


30 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat we voor de bescherming van 80% van de wereldwijde biodiversiteit afhankelijk zijn van inheemse volkeren en lokale gemeenschappen;

constaterende dat wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat versterking van de rechten van inheemse volkeren en lokale gemeenschappen de meest effectieve en duurzame manier is om bossen te beschermen;

verzoekt de regering het bevorderen van de rechten van inheemse volkeren en lokale gemeenschappen toe te voegen aan de zes beleidsprioriteiten van het buitenlands mensenrechtenbeleid;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKrol, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP