Motie Van Raan over het opnemen van ecocide in het Statuut van Rome inzake het Inter­na­ti­onaal Strafhof


9 november 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Verzoekt de regering zich in internationaal verband sterk te maken voor het onderzoeken van de mogelijkheden om ecocide op te nemen in het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof;

En gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP