Motie Akerboom over het bevor­deren van stads­natuur bij verduur­zaming woningbouw


12 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat corporaties een aanjagende rol hebben in het verduurzamen van de woningbouw;

overwegende het belang van voldoende ruimte voor flora en fauna;

verzoekt de regering om in afspraken met corporaties over de verduurzaming van de woningbouw ook stadsnatuur te bevorderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Akerboom


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP

Lees onze andere moties

Motie Van Raan over het opnemen van ecocide in het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof

Lees verder

Motie Akerboom: Natuurinclusief bouwen meenemen in campagne 'Energiebesparing doe je nu'

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer