Motie Van Raan over geen subsidie of andere finan­ciële steun geven voor kunst­mest­pro­ductie


7 oktober 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de productie van ammoniak, een hoofdingrediënt van kunstmest, zeer energie-intensief is;

overwegende dat eventuele ‘vergroening’ van de productie van ammoniak een groot beslag zal leggen op de duurzame energieproductie;

overwegende dat Nederland kampt met een groot overschot aan dierlijke mest en stikstof;

overwegende dat in de transitie naar kringlooplandbouw het gebruik van kunstmest uitgefaseerd wordt;

verzoekt de regering om geen direct of indirecte subsidie of andere financiële steun te geven voor (de vergroening van) kunstmestproductie;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdD, 50PLUS, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, FvD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, DENK, Van Haga, GKrol