Motie Van Raan over geen lucht­vaart­ver­dragen sluiten die krimp van de lucht­vaart bemoei­lijken of groei faci­li­teren


6 september 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland met enige regelmaat bilaterale luchtvaartverdragen sluit (momenteel zijn er 136),

constaterende dat internationale samenwerking ten behoeve van bijvoorbeeld vliegveiligheid belangrijk is maar dit niet zou moeten bijdragen aan toenemende onveiligheid,

constaterende dat de escalerende klimaatcrisis zorgt voor snel toenemende onveiligheid,

constaterende dat een verdere groei van de luchtvaartsector in ieder geval de komende decennia nog zal bijdragen aan de klimaatcrisis,

verzoekt de regering geen luchtvaartverdragen te sluiten die a) de noodzakelijke krimp van de luchtvaart bemoeilijken of b) groei van de luchtvaart faciliteren zolang deze nog bijdraagt aan de opwarming van de aarde,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan


Status

Ingediend

Voor

Tegen