Motie Van Raan/Laçin over de Verkeers­ver­de­lings­regel (VVR) voorzien van een voor­hang­pro­cedure


9 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de minister van I&W op 3 juli 2018 heeft toegezegd dat, indien de Europese Commissie de Verkeersverdelingsregel (VVR) goedkeurt, de VVR het nationale wetgevingstraject dient te doorlopen, inclusief “voorhang bij uw Kamer en advisering door de Raad van State”;

constaterende dat er bij de voorliggende VVR niet meer wordt gesproken over voorhang;

spreekt uit dat de minister van I&W deze toezegging dient na te komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan
Laçin


Status

Verworpen

Voor

D66, PvdA, PvdD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKVK

Tegen

CDA, PVV, FVD, CU, VVD, Van Haga