Motie Van Raan: intrekken Verkeers­ver­de­lings­regel (VVR) & niet akkoord gaan met VVR die in strijd is met Kamer­meer­derheid


9 juni 2020

De Kamer

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Verkeersverdelingsregel (VVR), in strijd met de Kamermeerderheid tegen autonome groei op Lelystad Airport (motie Laçin c.s. 31936-565), toch autonome groei toestaat als gevolg van strikte voorwaarden van de Europese Commissie;

verzoekt de regering, de voorliggende Verkeersverdelingsregel (VVR) in te trekken;

verzoekt de regering, in de onderhandelingen met de Europese Commissie, niet akkoord te gaan met een Verkeersverdelingsregel (VVR) die in strijd is met een Kamermeerderheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, 50PLUS, GL, SP, GKVK

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, DENK, Van Haga