Motie Van Raan: onder­zoeken hoe –binnen de WTO richt­lijnen- via het instrument Border Adjustment Taxes  onbalans door opzegging Amerika uit Klimaat­ak­koord kan worden opgeheven


22 juni 2017

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat door de opzegging van Amerika van het Klimaat akkoord van Parijs Amerikaanse bedrijven voor sommige producten een oneerlijk concurrentie voordeel krijgen,

Overwegende dat hierdoor het level playing field ernstig verstoord kan raken,

Constaterende dat binnen de WTO richtlijnen een instrument bestaat dat zeer selectieve wijze heffingen kan opleggen; de zogeheten Border Adjustment Tax,

Verzoekt de regering te onderzoeken hoe –binnen de WTO richtlijnen – via het instrument Border Adjustment Taxes deze onbalans kan worden opgeheven,

En gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer