Motie Van Raan &Beckerman: onderzoek hoe ecocide kan worden toege­voegd aan het Statuut van Rome


22 juni 2017

De Kamer,

Gehoord de beraadslagingen,

Verzoekt de regering te onderzoeken hoe zij kan bijdragen ecocide toe te voegen aan het Statuut van Rome,

En gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan

Beckerman


Status

Aangehouden

Voor

Tegen