Motie Van Raan: onderzoek of verlaging, vrij- of nuls­telling btw-tarief de culturele en creatieve sector kan steunen


28 april 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er sinds 12 maart tot tenminste 10 mei geen voorstellingen en concerten bezocht kunnen worden, en musea gesloten zijn;

constaterende dat festivals en evenementen tot 1 september zijn afgelast;

constaterende dat het verlies aan inkomsten vanuit kaartverkoop grote en verregaande financiële gevolgen heeft voor de culturele en creatieve sector, waaronder podiumkunsten en musea;

van mening dat niet alleen fysieke, maar ook de financiële toegankelijkheid van de culturele en creatieve sector voor het grote publiek van groot belang is zodra versoepeling van de coronamaatregelen bezoek weer toelaten;

overwegende dat een verlaging, vrij- of nulstelling van het btw tarief op podiumkunsten, musea en verzamelingen positief kan bijdragen aan de noodzakelijke financiële steun voor de sector, als het toegankelijk houden van kunst en cultuur voor het grote publiek en mensen die financieel zwaar getroffen zijn;

verzoekt de regering te onderzoeken of een verlaging, een vrij- of nulstelling van het btw-tarief op podiumkunsten en openbare musea of verzamelingen de culturele en creatieve sector kan steunen;

verzoekt de regering de Kamer hierover te rapporteren vóór 1 september aanstaande;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Ingediend

Voor

Tegen