Motie Van Raan/Nijboer over de Monitor Brede Welvaart en de Klimaat- en Ener­gie­ver­kenning dezelfde status te geven in de begro­tings­cyclus als de Macro Econo­mische Verkenning


7 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Monitor Brede Welvaart en de Klimaat- en Energieverkenning pas na het hoofdbesluitvormingsmoment komen;

verzoekt de regering om de Monitor Brede Welvaart en de Klimaat- en Energieverkenning dezelfde status te geven in de begrotingscyclus als de Macro Economische Verkenning,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan
Nijboer


Status

Ingediend

Voor

Tegen