Motie Van Raan/Nijboer over verkennen op welke manier de Monitor Brede Welvaart en de Klimaat- en Energie Verkenning gesyn­chro­ni­seerd kunnen worden met de begro­tings­cyclus


7 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Monitor Brede Welvaart (MBW) en de Klimaat- en Energie Verkenning (KEV) pas na het hoofdbesluitvormingsmoment komen;

verzoekt de regering te verkennen op welke manier de MBW en de KEV gesynchroniseerd kunnen worden met de begrotingscyclus door de MBW en de KEV hetzelfde ritme te geven als de Macro Economische Verkenning (MEV) en de Kamer hier voor het einde van het jaar over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Nijboer


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, SGP, DENK, GL, SP, Omtzigt, Den Haan, BBB, BIJ1, Volt

Tegen

PVV, FVD, VVD, JA21, Van Haga