Motie Van Raan/Nijboer/Hammelburg over in de Miljoe­nennota voortaan ook de effecten op de nationale uitstoot van broei­kas­gassen op te nemen


7 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet 6,8 miljard euro voor de komende jaren voor het klimaat heeft aangekondigd;

verzoekt de regering om in de Miljoenennota voortaan naast de budgettaire effecten van beleid, ook de effecten op de nationale uitstoot van broeikasgassen op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan
Nijboer
Hammelburg


Status

Aangehouden

Voor

Tegen