Motie Van Raan: neem extra klimaat­maat­re­gelen om Urgen­dadoel met zekerheid te halen


11 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, indien blijkt dat het broeikasgasreductiedoel van 2020 niet gehaald dreigt te worden, met een aanvullend maatregelenpakket te komen zodat dit doel alsnog met zekerheid gehaald zal worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, GKVK

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS, Van Haga