Motie Van Raan: Monitor Brede Welvaart opnemen in het Nationale Groei­fonds


2 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de Monitor Brede Welvaart op te nemen in het toetsingskader van het Nationale Groeifonds,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, GL, GKrol