Motie Van Raan over voorkomen van een negatief effect van projecten op klimaat of biodi­ver­siteit


2 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, te borgen dat projecten uit het Nationale Groeifonds niet elders op de wereld een negatief effect op het klimaat of de biodiversiteit veroorzaken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, GKrol