Motie Van Raan maak het Parij­s­ak­koord uitgangspunt van de lucht­ruim­her­ziening  


18 december 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat alles op alles moet worden gezet om de opwarming van de aarde te beperken;

Constaterende dat de luchtruimherziening als doel heeft het “verruimen van civiele en militaire capaciteit in het luchtruim”;

Constaterende dat de luchtruimherziening ook als doel heeft “verduurzaming: vermindering van de impact van vliegroutes op de omgeving (geluidshinder, CO2 en (ultra)fijnstof)”;

Constaterende dat, binnen de huidige technische mogelijkheden, de capaciteitsdoelstelling en de duurzaamheidsdoelstelling niet samengaan en daarmee de doelstelling van het Parijsakkoord in gevaar kunnen brengen;

Verzoekt de regering de doelstelling van het Parijsakkoord expliciet tot uitgangspunt te maken van de luchtruimherziening;

En gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, GL

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS, SP

Lees onze andere moties

Motie Van Raan maak de 1,5°-doelstelling uitgangspunt van de luchtruimherziening

Lees verder

Motie Van Raan annuleer de opening van Lelystad Airport

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer