Motie Van Raan maak het Parij­s­ak­koord uitgangspunt van de lucht­ruim­her­ziening  


18 december 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat alles op alles moet worden gezet om de opwarming van de aarde te beperken;

Constaterende dat de luchtruimherziening als doel heeft het “verruimen van civiele en militaire capaciteit in het luchtruim”;

Constaterende dat de luchtruimherziening ook als doel heeft “verduurzaming: vermindering van de impact van vliegroutes op de omgeving (geluidshinder, CO2 en (ultra)fijnstof)”;

Constaterende dat, binnen de huidige technische mogelijkheden, de capaciteitsdoelstelling en de duurzaamheidsdoelstelling niet samengaan en daarmee de doelstelling van het Parijsakkoord in gevaar kunnen brengen;

Verzoekt de regering de doelstelling van het Parijsakkoord expliciet tot uitgangspunt te maken van de luchtruimherziening;

En gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, GL

Tegen

CDA, PVV, FvD, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS, SP