Motie Van Raan annuleer de opening van Lelystad Airport


18 december 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de luchtvaart een zeer vervuilende sector is;

Constaterende dat de internationale gemeenschap het als doel beschouwt om de opwarming van de aarde tot 1,5°C te beperken;

Constaterende dat de duurzaamheidsplannen van de luchtvaartsector onvoldoende zijn om deze doelstelling te halen;

Overwegende dat als gevolg van deze 1,5°C-doelstelling de luchtvaart zal moeten krimpen en de opening van Lelystad Airport voor vakantievluchten daardoor onnodig is;

Overwegende dat de opening van Lelystad Airport de leefomgeving verder in het nauw zal brengen, o.a. vanwege de uitstoot van schadelijke stoffen en geluidsoverlast;

Constaterende dat de veiligheid in het geding is vanwege het hoge aantal vluchten;

Verzoekt de regering de geplande opening van Lelystad Airport af te blazen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, FvD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK