Motie Van Raan annuleer de opening van Lelystad Airport


18 december 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de luchtvaart een zeer vervuilende sector is;

Constaterende dat de internationale gemeenschap het als doel beschouwt om de opwarming van de aarde tot 1,5°C te beperken;

Constaterende dat de duurzaamheidsplannen van de luchtvaartsector onvoldoende zijn om deze doelstelling te halen;

Overwegende dat als gevolg van deze 1,5°C-doelstelling de luchtvaart zal moeten krimpen en de opening van Lelystad Airport voor vakantievluchten daardoor onnodig is;

Overwegende dat de opening van Lelystad Airport de leefomgeving verder in het nauw zal brengen, o.a. vanwege de uitstoot van schadelijke stoffen en geluidsoverlast;

Constaterende dat de veiligheid in het geding is vanwege het hoge aantal vluchten;

Verzoekt de regering de geplande opening van Lelystad Airport af te blazen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK

Lees onze andere moties

Motie Van Raan maak het Parijsakkoord uitgangspunt van de luchtruimherziening  

Lees verder

Motie Van Raan praat pas na de herindeling van het luchtruim in 2023 verder over toekomst Lelystad Airport

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer