Motie Van Raan maak de 1,5°-doel­stelling het uitgangspunt van het lucht­vaart­beleid


18 december 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat alles op alles moet worden gezet om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5°;

Constaterende dat het plan ‘Slim en Duurzaam’ van de luchtvaartsector onvoldoende CO2-reductie realiseert om in 2030 naar rato op koers te zijn voor het bereiken van de 1,5°-doelstelling;

Constaterende dat ook het Klimaatakkoord en de Klimaatwet niet zullen afdwingen dat de luchtvaartsector haar uitstoot dusdanig zal reduceren;

Verzoekt de regering de 1,5°-doelstelling expliciet tot het uitgangspunt te maken van haar luchtvaartbeleid;

En gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GL

Tegen

CDA, PVV, FvD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, SP