Motie Van Raan geef ook CO2-uitstoot op grote hoogte plaats in lucht­vaart­sta­tis­tieken


18 december 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de uitstoot van broeikasgassen door de luchtvaartsector wordt onderschat door het onvoldoende in acht nemen van het effect van uitstoot op grote hoogte;

Verzoekt de regering te onderzoeken hoe het effect van ‘radiative forcing’ een plaats kan krijgen in de officiële uitstootstatistieken;

En gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Aangehouden

Voor

Tegen