Motie Van Raan/Kröger: Plaats voor­behoud bij CORSIA


22 november 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat het EU-ETS-systeem niet vanzelfsprekend in haar huidige vorm kan blijven bestaan wanneer luchtvaartsectorplan CORSIA zonder voorbehoud zou worden ingevoerd;

Constaterende dat de EU en Nederland ambitieuzere doelen nastreven dan met CORSIA alleen gerealiseerd kunnen worden;

Verzoekt de regering zodanig een voorbehoud te plaatsen bij CORSIA dat de eigen beleidsvrijheid van Nederland en Europa niet aangetast wordt;

En gaat over tot de orde van de dag;

Van Raan

Kröger


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GL, PvdA, SGP, SP, DENK

Tegen

50PLUS, CDA, CU, D66, FvD, PVV, VVD