Motie Van Raan/Kröger over op korte termijn met concreet beleid te komen om de niet-CO2 effecten van de lucht­vaart terug te dringen


7 juli 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ook de niet-CO2 effecten van de luchtvaart een significante bijdrage leveren aan de klimaatcrisis,

verzoekt de regering op korte termijn met concreet beleid te komen om de niet-CO2 effecten van de luchtvaart terug te dringen en als dit niet lukt aan te geven in welke andere sector deze additionele reductieopgave toch gerealiseerd gaat worden,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan
Kröger


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, PvdA, CU, PvdD, GL, SP, Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, BBB, Volt

Tegen

FVD, PVV, VVD, DENK, SGP, JA21, Van Haga