Motie Van Raan/Kröger over het gebruik van open-loop scrubbers in de Neder­landse wateren verbieden


6 september 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat, sinds de internationale normen voor zwavelemissie in de scheepvaart zijn aangescherpt, grote zeeschepen massaal zijn overgestapt op het gebruik van scrubbers,

constaterende dat dit vooral open-loop scrubbers zijn – installaties waarmee met opgepompt zeewater de uitlaatgassen ‘gewassen’ worden waarna het waswater wordt geloosd,

constaterende dat daarmee de zwaveluitstoot slechts is verschoven van uitstoot naar de lucht naar lozen in het water en dit waswater naast zwavel ook zware metalen en andere vervuiling bevat met volgens wetenschappers ‘severe toxic effects’,

constaterende dat landen zoals België, Duitsland, Frankrijk en Noorwegen al beperkingen opleggen aan het gebruik van scrubbers om vervuiling en verzuring tegen te gaan,

verzoekt de regering, ter bescherming van het mariene milieu, het gebruik van open-loop scrubbers in de Nederlandse wateren te verbieden,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan
Kröger


Status

Verworpen

Voor

Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, BBB, Volt, BIJ1, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP

Tegen

FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP, JA21, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Van Raan over geen luchtvaartverdragen sluiten die krimp van de luchtvaart bemoeilijken of groei faciliteren

Lees verder

Motie Van Raan/Kröger over zich binnen de IMO inzetten voor zo snel mogelijk zo veel mogelijk emissiereductie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer