Motie Van Raan/Kröger over het effectief verbe­teren van regels en hand­having bij vervuiling door de scheep­vaart


6 september 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in het regeerakkoord is afgesproken dat alle sectoren evenredig bijdragen aan de vermindering van de stikstofemissies;

verzoekt de regering om de scheepvaart evenredig te laten bijdragen aan de vermindering van de stikstofemissies,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kröger

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, BBB, Volt, BIJ1, PvdA, PvdD, GL, SP, SGP, DENK

Tegen

CDA, PVV, D66, CU, VVD, JA21, Van Haga, FVD

Lees onze andere moties

Motie Van Raan/Kröger over de scheepvaart evenredig laten bijdragen aan de vermindering van de stikstofemissies

Lees verder

Motie over verhogen van het minimumloon naar 14 euro per uur met behoud van volledige koppeling

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer