Motie Van Raan/Kröger over het effectief verbe­teren van regels en hand­having bij vervuiling door de scheep­vaart


6 september 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in het regeerakkoord is afgesproken dat alle sectoren evenredig bijdragen aan de vermindering van de stikstofemissies;

verzoekt de regering om de scheepvaart evenredig te laten bijdragen aan de vermindering van de stikstofemissies,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kröger

Van Raan


Status

Ingediend

Voor

Tegen