Motie Van Raan/Kröger over het bijhouden van de duur­zaam­heids­be­loftes van de lucht­vaart­sector


10 juni 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit onderzoek blijkt dat de luchtvaart de afgelopen twintig jaar 49 van de 50 duurzaamheidsbeloftes heeft verbroken;

constaterende dat alleen mooie beloftes de escalerende klimaatcrisis niet helpen en bijzonder ongeloofwaardig zijn;

verzoekt de regering verder de duurzaamheidsbeloftes gedaan door de luchtvaartsector bij te houden, een stappenplan op te stellen met daarin de stappen die doorlopen worden wanneer beloftes verbroken worden, en de Kamer daarover een keer per jaar te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Kröger


Status

Verworpen

Voor

Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, BBB, Volt, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP

Tegen

FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP, JA21, Van Haga