Motie Van Raan: Jaarlijks rappor­teren over het over­ge­bleven kool­stof­budget van Nederland 


17 januari 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

constaterende dat voor het beperken van de temperatuurstijging tot maximaal 1,5oC, wat de landen in Parijs als ambitie hebben geformuleerd, het mondiale koolstofbudget minder dan 600 miljard ton bedraagt tot 2050;

Constaterende dat een reductiedoelstelling voor 2050 geen garantie geeft voor het beperken van de temperatuurstijging tot 1,5 C omdat het onvoldoende rekening houdt met het koolstofbudget,

Verzoekt de regering in de toekomst jaarlijks naast de gerealiseerde emissiereductie ook het nog overgebleven koolstofbudget van Nederland te rapporteren.


En gaat over tot de orde van de dag

Van Raan

Van der Lee

Moorlag

Beckerman


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP

Lees onze andere moties

Motie Van Raan over een analyse van de veiligheid van het luchtruim

Lees verder

Motie Van Raan: Fossielvrij moet het goodkoopste alternatief zijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer