Motie Van Raan: Fossielvrij moet het good­koopste alter­natief zijn


17 januari 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit onderzoek van Motivaction blijkt dat de overgang naar duurzame energie steun krijgt van vier op de vijf inwoners;

overwegende dat onderzoek van het IMF uitwijst dat de energietransitie aanzienlijk versneld wordt indien fossiele energie in voldoende mate wordt belast;

spreekt uit dat fossielvrij het goedkoopste alternatief moet zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Van der Lee

Moorlag

Beckerman


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Van Raan: Jaarlijks rapporteren over het overgebleven koolstofbudget van Nederland 

Lees verder

Motie Van Raan: Fossiele subsidies en belastingvoordelen in kaart brengen en een plan voor het afbouwen van overheidssteun voor de fossiele industrie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer