Motie Van Raan: inves­te­ringen verduur­zaming gebouwde omgeving naar voren halen


18 mei 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, investeringen in de verduurzaming van de gebouwde omgeving zo veel mogelijk naar voren te halen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Aangehouden

Voor

Tegen