Motie Van Raan: geen steun aan bedrijven die belasting ontduiken


18 mei 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, geen noodsteun te verlenen aan bedrijven die belasting ontwijken via buitenlandse constructies,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKVK

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, Van Haga