Motie Van Raan: in kaart brengen hoe verscherpte slot­co­ör­di­natie rol in het terug­dringen van de door de lucht­vaart veroor­zaakte uitstoot


16 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, om in kaart te brengen hoe verscherpte slotcoördinatie een rol kan spelen in het terugdringen van de door de luchtvaart veroorzaakte uitstoot (van o.a. CO₂, stikstofdioxide, ultrafijnstof, zwaveldioxide en geluid), inclusief het uit de markt halen van slots;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, SGP, DENK, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, FvD, D66, CU, VVD, 50PLUS, Van Haga