Motie Van Raan: CO2-reduc­tiedoel voor 2030 naar minimaal 55%


17 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, het Nederlandse CO2-reductiedoel voor 2030 op te hogen naar minimaal 55% ten opzichte van 1990,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Aangehouden

Voor

Tegen