Motie Van Raan: geen risico nemen met Urgenda-vonnis


27 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland de CO2-uitstoot in 2020 minimaal met 25% moet verminderen t.o.v. 1990;

constaterende dat er een reële kans bestaat dat de CO2-reductie in 2020 lager uitkomt dan 25%;

constaterende dat het gerechtshof heeft geoordeeld dat een dergelijke onzekerheidsmarge onacceptabel is;

verzoekt de regering, het risico te minimaliseren dat de ondergrens van minimaal 25% CO2-reductie in 2020 gemist zou worden;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, PvdD, CU, VVD, 50PLUS, GL, SP, Van Haga, vKA

Tegen

FVD, PvdA, SGP, DENK, PVV