Motie Van Raan: ethische afwe­gings­kaders voor het Tech­niekpact kritisch evalueren


11 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er onder de vlag van het Techniekpact intensieve samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven wordt nagestreefd;

overwegende dat het bedrijfsleven zeer divers is;

van mening dat er bedrijven kunnen bestaan waarvan samenwerking met het onderwijs onwenselijke effecten kan hebben, bijvoorbeeld omdat er in de bedrijfsvoering een gebrek is aan ethiek of duurzaamheid;

verzoekt de regering, de bestaande ethische afwegingskaders van het Techniekpact in beeld te brengen en kritisch te evalueren,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, FVD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, Van Haga