Motie Van Raan: lesma­te­riaal van Shell beschikbaar stellen aan maat­schap­pe­lijke waak­honden


11 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Reclame Code Commissie een berisping heeft uitgedeeld aan Shell vanwege het misleiden van jonge kinderen op techniekfestival “Generation Discover”;

constaterende dat Shell lesmateriaal ontwikkelt in het kader van de zogenaamde “kinderraad” in Pernis en Moerdijk;

constaterende dat het thema van de kinderraad Pernis “duurzaamheid” is;

constaterende dat de bedrijfsvoering van Shell nog altijd strijdig is met de internationale klimaatdoelen;

verzoekt de regering, het lesmateriaal van Shell’s kinderraden op te vragen en ter controle beschikbaar te stellen aan maatschappelijke waakhonden;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, Van Haga