Motie Van Raan en Teunissen over waterstof alleen ter beschikking stellen voor duurzame processen


5 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat waterstof wordt gezien als een van de oplossingsrichtingen binnen de energietransitie om aan de klimaatdoelen te voldoen;

constaterende dat er bij de productie van waterstof altijd energie verloren gaat, omdat de productie zelf ook energie kost;

constaterende dat waterstof voorlopig schaars is;

overwegende dat waterstof niet verspild zou moeten worden;

verzoekt de regering om bewust beleid te voeren om waterstof alleen ter beschikking te stellen voor duurzame processen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Teunissen


Status

Aangehouden

Voor

Tegen