Motie Van Raan en Teunissen over meten hoeveel CO2-uitstoot er is vrij­ge­komen bij de verbranding van biomassa in 2020


5 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende de aangenomen motie-Van Raan/Leijten over voortaan de uitstoot door de bijstook van biomassa meten (35668, nr. 27);

constaterende dat de staatssecretaris van EZK nu in de beantwoording van vraag 5 die gesteld is bij de begrotingsbehandeling van EZK schrijft dat het niet bekend is hoeveel CO2 er is vrijgekomen bij het inzetten van de 119 petajoule biogrondstoffen;

verzoekt de regering om alsnog te meten hoeveel CO2-uitstoot er is vrijgekomen bij de verbranding ervan in 2020, en de Kamer daarover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Teunissen


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Van Raan/Teunissen over klimaat- en energiedoelen stellen voor Caribisch Nederland die in lijn zijn met het Klimaatakkoord van Parijs

Lees verder

Motie Van Raan en Teunissen over steun aan het bestuur van Bonaire voor toezicht en handhaving zodat het koraal beter beschermd kan worden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer