Motie Van Raan en Kröger over het delen van de aan Schiphol mede­ge­deelde refe­ren­tie­si­tuatie met de Staten-Generaal


18 maart 2022

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,


constaterende dat de minister Schiphol heeft medegedeeld wat de referentiesituatie is waar de vergunningaanvraag aan getoetst zal worden,


constaterende dat de referentiesituatie niets zegt over de lopende vergunningaanvraag,


verzoekt de regering de aan Schiphol medegedeelde referentiesituatie (inclusief de te betrekken vlootsamenstelling) met de Staten-Generaal te delen,


en gaat over tot de orde van de dag,


Van Raan
KrögerStatus

Verworpen

Voor

FVD, PvdA, PvdD, SGP, GL, SP, Omtzigt, BBB, Volt

Tegen

Den Haan, JA21, Van Haga, FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, DENK