Motie Van Raan/Kröger over een plan over de omvang van de ener­gie­vraag van de lucht- en scheep­vaart


10 juni 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de internationale lucht- en scheepvaart omvangrijke plannen hebben voor de productie van zero-emissiebrandstoffen;

constaterende dat er in Nederland fabrieken worden gebouwd voor bijvoorbeeld de productie van synthetische kerosine en dat deze fabrieken een ongekend grote energiebehoefte hebben;

constaterende dat Nederland binnen de EU nog altijd een van laagste percentages van zijn energie duurzaam opwekt en dat dit nu al leidt tot netproblemen en ruimtevraagstukken;

verzoekt de regering een plan op te stellen waarin, bij benadering, wordt aangegeven hoe groot de huidige en toekomstige energievraag is voor deze sectoren, hoe de benodigde energie opgewekt gaat worden en getransporteerd gaat worden;

verzoekt de regering met deze sectoren in gesprek te gaan om te onderzoeken welke financiële bijdrage de bedrijven daar bij benadering zelf aan gaan leveren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Kröger


Status

Ingediend

Voor

Tegen