Motie Van Raan/Dassen over een visie om de voor­uitgang van de brede welvaart onaf­han­kelijk te maken van econo­mische groei


10 juni 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veel maatschappelijke problemen zoals de klimaatcrisis en het risico op pandemische zoönoses een gedeelde oorzaak hebben, namelijk economische activiteiten die de grenzen van de planeet niet respecteren;

constaterende dat de oplossing van deze problemen gezocht wordt in meer en meer economische groei;

constaterende dat ook de brede welvaart op dit moment erg afhankelijk is van economische groei;

verzoekt de regering om een visie te ontwikkelen om de vooruitgang van de brede welvaart onafhankelijk te maken van economische groei,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Dassen


Status

Verworpen

Voor

Gündoğan, Den Haan, BBB, Volt, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP

Tegen

FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP, Omtzigt, JA21, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Van Raan c.s. over in de jaarverslagen op een duidelijke manier naar voren brengen in hoeverre bredewelvaartsdoelen zijn gehaald

Lees verder

Motie Van Raan/Kröger over een plan over de omvang van de energievraag van de lucht- en scheepvaart

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer