Motie Van Raan en Kröger over de Indirecte Kosten­com­pen­satie ETS vanaf volgend begro­tingsjaar afschaffen


22 april 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om de IKC ETS vanaf volgend begrotingsjaar af te schaffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Kröger


Status

Ingediend

Voor

Tegen