Motie Van Raan over het conces­sie­model voor­alsnog toepassen in de markt­or­dening groene waterstof


22 april 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het belangrijk is dat we voor onze energievoorziening niet te afhankelijk worden van andere overheden of private partijen;

constaterende dat de Gasunie en daarmee ook de overheid juist een terugtrekkende beweging maakt uit het enige groenewaterstofproject in Nederland, NortH2;

overwegende dat de verhoudingen in de ontluikende groene waterstofmarkt vooralsnog onvermijdelijk, onduidelijk, veranderlijk en risicovol zijn;

verzoekt de regering om in de marktordening groene waterstof vooralsnog het concessiemodel toe te passen, waarmee de overheid exclusieve en voorlopige exploitatierechten aan partijen kan geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, DENK, Den Haan, BBB, BIJ1

Tegen

Gündoğan, Omtzigt, JA21, Volt, Van Haga, FVD, CDA, PVV, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, GL