Motie Van Raan c.s. over in de jaar­ver­slagen op een duide­lijke manier naar voren brengen in hoeverre brede­wel­vaarts­doelen zijn gehaald


10 juni 2022

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat uit de V-100 bijeenkomst, die dit jaar werd bijgewoond door jonge wetenschappers, naar voren kwam dat in de jaarverslagen veel duidelijker zou moeten staan in hoeverre doelen zijn gehaald;

Overwegende dat dit kan bijdragen aan het inzicht in de brede welvaartswinst of -verlies in een jaar;

Overwegende dat wanneer burgers veel beter kunnen zien in hoeverre belofte zijn nagekomen, dat dat het vertrouwen in de politiek ten goede kan komen;

Verzoekt de regering om in de jaarverslagen op een overzichtelijke, duidelijk manier naar voren te brengen in hoeverre doelen zijn gehaald;

En gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan

Nijboer

Dassen

Van der Lee

Alkaya

Ephraim


Status

Aangehouden

Voor

Tegen