Motie Van Raan c.s. over geen enkele groot­schalige acti­viteit meer vergunnen in of onder de Waddenzee die kan leiden tot nog meer bodem­daling


29 september 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit de beantwoording van de vragen van de Partij voor de Dieren door de minister van lenW op 23 juni blijkt dat de bestaande mijnbouw onder de Waddenzee zal leiden tot miljoenen kubieke meters extra bodemdaling, die gecompenseerd moet worden door het opzuigen van miljoenen kubieke meters zand uit de Noordzee, en het vervolgens storten van miljoenen kubieke meters zand in het beschermde natuurgebied voor de Waddeneilanden;

constaterende dat nog onbekend is of dat extra storten van miljoenen kubieke meters zand als gevolg van nieuwe mijnbouwactiviteiten voor de Waddeneilanden schade aan de natuur oplevert;

verzoekt de regering om in elk geval geen enkele grootschalige activiteit meer te vergunnen in of onder de Waddenzee die kan leiden tot nog meer bodemdaling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan
Nijboer
Beckerman


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, Den Haan, BBB, BIJ1, Volt

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, Omtzigt, JA21, Van Haga