Motie Beckerman/Van Raan/Nijboer over een plan van aanpak om alle aange­nomen moties uit te voeren


29 september 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat meerdere moties, over het wettelijk bewijsvermoeden (waaronder 33529, nr. 857), de waardedalingsregeling (waaronder 35603, nr. 65) en funderingsschade (33529, nr. 853), niet worden uitgevoerd omdat de minister aangeeft dat het kabinet "niet mag zeggen wat het IMG wel of niet mag doen";

constaterende dat in de Tijdelijke wet Groningen in artikel 2, achtste lid, is opgenomen dat bij algemene maatregel van bestuur een aanvullende taak aan het IMG kan worden verleend;

verzoekt de regering een plan van aanpak te maken om alle aangenomen moties uit te voeren, en de Kamer zo spoedig mogelijk te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman
Van Raan
Nijboer


Status

Aangenomen

Voor

PVV, FVD, D66, PvdA, PvdD, SGP, DENK, GL, SP, Omtzigt, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt, Van Haga

Tegen

CDA, CU, VVD

Lees onze andere moties

Motie over zorgen voor voldoende tijdelijke woningen in Groningen

Lees verder

Motie Van Raan c.s. over geen enkele grootschalige activiteit meer vergunnen in of onder de Waddenzee die kan leiden tot nog meer bodemdaling

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer