Motie Van Raan: agrarisch terrein omzetten in bos en natuur­gebied


20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het bestrijden van de klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis baat heeft bij meer bos en natuur;

verzoekt de regering, te onderzoeken op welke wijze agrarisch terrein verder kan worden omgezet in bos en natuurgebied,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP, Van Haga, vKA

Tegen

CDA, PVV, FvD, D66, CU, VVD, SGP